papierowe miasto 5 masa plastyczna 4 czesanka 6 papierowe miasto 10
papierowe miasto 7 masa plastyczna 3 papierowe miasto 1 masa plastyczna 6
papierowe miasto 9 czesanka 4 masa plastyczna 11 papierowe miasto 3
czesanka 2 czesanka 7 papierowe miasto 8 czesanka 5